Novovznikajúce občianske hnutie OBČAN - NÁROD - SPRAVODLIVOSŤ v skratke, ( O NÁS), veľmi citlivo vníma dianie v Slovenskej republike, ako aj v globálnom svete, v ktorom nám hrozí zánik našej štátnosti. Strácame zvrchovanosť nad svojimi inštitúciami a svojím územím. Znepokojením vnímame morálny a ekonomický rozklad spoločnosti. Vážení spoluobčania, už ďalej nemienime tolerovať systém, ktorý si vybudovali politické strany, ktoré viac ako tridsať rokov devastujú našu krajinu a jej občanov. Voľby sa stali nástrojom uzurpovania si moci rôznych záujmových skupín a tzv. oligarchov, ktorých hlavným cieľom je obohacovanie sa vo svoj prospech, na úkor štátu a jeho občanov. Svoje osobné záujmy povýšili nad záujmy spravovať veci verejné v prospech spoločnosti a nás občanov SR! Preto my občania SR , ktorým patrí náš štát , máme právo povedať - stačilo!

Za Spravodlivosť, Pokrok a Kvalitu života

Naša vlasť je systematicky rozkladaná z vnútra i z vonku. Od vzniku Slovenskej republiky v r. 1993 sa naša pozícia v stredoeurópskom priestore neustále oslabuje. Rozhodli sme sa, že už nebudeme ďalej mlčať a znovu sa postavíme za spravodlivosť, práva a slobody nás občanov, ktoré sme si v r. 1989 vybojovali. Nesystémové, nespôsobilé, ale živelné riadenie štátu, ktoré tu vytvorili doterajšie vládnuce politické strany zlyhalo. Z roka na rok sa zhoršuje sociálna a zdravotná starostlivosť o nás , bežných občanov. Systém, ktorý si vybudovali doterajšie politické garnitúry, je naďalej neúnosný! Preto ponúkame občanom SR alternatívu ZÁSADNEJ REFORMY EXISTUJÚCEHO ANTI SYSTÉMU- zmeniť na systémové riadenie štátu, v ktorom na prvom mieste budú občania a rozvoj Slovenskej republiky. Tak vrátime spravodlivosť, práva a slobody našim občanom.

Už ďalej nechceme a nebudeme pozerať na tých, ktorí neustále rozkrádajú a devastujú náš štát. Preto vyzývame všetkých občanov, občianske združenia a spolky v Slovenskej republike , ktorým záleží na budúcnosti našej vlasti, na budúcnosti našich detí a vnukov , pridajte sa k nám! Vráťme práva, spravodlivosť a slobody občanom a spolu vybudujme nový systém, v ktorom bude môcť mať dôstojný život a miesto každý občan - vrátane našich zahraničných spoluobčanov!

Občianske hnutie OBČAN- NÁROD- SPRAVODLIVOSŤ ( O NÁS) je otvorené hnutie pre všetkých čestných občanov SR, ktorí si ctia Ústavu Slovenskej republiky, celistvosť jej územia a práva občanov bez rozdielu náboženského vierovyznania a rasovej neznášanlivosti.
Spoločne budeme chrániť a zveľaďovať našu krásnu domovinu a vlasť , najmä pre našu mladú generáciu na ktorej nám najviac záleží . Vytvorme im podmienky, aby aj oni mohli vychovávať ďalšie generácie v hrdosti na svoj rod a národ a s úctou spomínali na svojich predkov.
Nezabúdajme, že veľa našich predkov zomrelo preto, aby sme my mohli žiť!
Občianske strana, vzniká za podpory Občianskych združení a spolkov, ako aj za podpory slovenskej vedeckej a ekonomickej inteligencie.

S úctou  

Ivan Stanovič